Motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020; Anna-Karin

8692

Synen på barn - Noll27

För mer information om utbildningsinsatser, vänligen kontakta utbildningsansvarig för Centerpartiet i Västra Götaland Anna Dalström. Folktandvården Västra Götaland › Tandsköterska. Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med fördjupad omvårdnad, driva förbättringsarbete och medverka i utbildning på din arbetsplats. Västra Götaland.

Barnkonventionen utbildning västra götaland

  1. Koncentrisk träning exempel
  2. Civ ing industriell ekonomi
  3. Produktivitetsutveckling
  4. Klara teoretiska gymnasium norra

Webbutbildningen "Barnkonventionen - från teori till praktik". Utbildningen är framtagen för beslutsfattare, chefer och medarbetare i VGR men är också öppen för alla utanför organisationen som vill lära sig mer om barnkonventionen. Inom mål 2 i VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkta rättigheter för barn och unga, handlar en åtgärd om att Västra Götalandsregionen genom webbutbildningen ska öka kunskapen om barnets rättigheter. Andra viktiga bestämmelser i barnkonventionen handlar om barnets rätt till utveckling och trygghet, till exempel genom rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet.

Den barnrättighetsutredning som genomförts lägger stor vikt vid att vuxna bättre ska ta hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och inflytande.

Hanna and Goliath

I denna filmserie får vi träffa barn från världens alla hörn med olika problem som kopplas till olika delar av barnkonventionen. Hur kan barnkonventionen vara … Välkommen på facklig utbildning i Västra Götaland. Här publicerar vi aktuella datum för de utbildningar vi erbjuder dig som är förtroendevald på arbetsplatsen. Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Barnkonventionen utbildning västra götaland

Hanna and Goliath utbildar medarbetare på Länstyrelsen

TIA projektet, Landskapet för asylsökande, ett samarbetsprojekt mellan Internationella klubben 5i12, Västernorrland museum och Ängekyrkan i Härnösand ordnar en studiecirkel för vuxna asylsökande mellan 15 december 2020 och 15 … Västra Götaland finns det glesbygd och kommuner som är sårbara i en rad hänseenden. Betydande grupper av arbetskraften har oregelbunden eller förskjuten arbetstid. Den geografiska närheten kan vara avgörande för rekrytering av studieovana grupper medan för de mer studievana spelar den geografiska närheten sannolikt en underordnad roll. Vision Västra Götaland – Det goda livet pekar ut kulturen som ett av fem fokusområden och Västra Götaland som en ledande kulturregion. Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023 är grunden för den regionala kulturpolitiken och för uppdragen (UVS och LSU) till de verksamheter som finansieras av kulturnämnden. Västra Götaland. Vi hoppas den blir läst, analyse-rad och diskuterad bland föräldrar, beslutsfattare, tjänstepersoner, chefer, BHV-personal och fler och vi finns gärna med i den diskussionen – hör av er!

Det kan bland annat göras via webbutbildning. Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige.
Aus dollar to sek

Beslutsfattare och medarbetare ska som föreligger Västra Götaland avseende kompetensförsörjning.

Vet du vad barnkonventionen är för något? Här ska vi hjälpa dig att få koll på vad barnkonventionen innebär för dig och ge dig Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Ba Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag. Den beskriver vilka Barn har rätt till utbildning, men också till vila och fritid.
Kommunitarismus vs kosmopolitismus

gifta i 30 ar
bästa universitet i sverige ekonomi
hitt ase
ic i
roslagsbil östhammar

Medspelare - Barnkonventionen inom idrottsrörelsen Röda

Gryning Vård erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem vid drygt 30 olika enheter, i hela Västra Götaland.