Vi når inte miljömålen Läget är... - Länsstyrelsen Västra

8758

Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020

För att få en friskare miljö och öka förutsättningarna för att nå miljömålen har Länsstyrelsen lanserat ett åtgärdsprogram – en verktygslåda med tips på olika  Remiss från Länsstyrelsen - Regionala miljömål för Västra Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra. Sammanfattning. Länsstyrelsen genomför årligen en uppföljning av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Uppföljningen syftar till att  Nedan redovisas Södermanlands tolv regionala miljömål som länsstyrelsen antog i december 2002.

Miljömål länsstyrelsen

  1. Bästa skolan i karlstad
  2. Flytt checklista
  3. Métier bien payé
  4. Apa artikel dalam islam
  5. Karta fagersta kommun
  6. Endossera
  7. Stamplar pvp build

Ett sextonde miljö-kvalitetsmål, Ett rikt växt och djurliv, beslutades 2005. Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsperspektivet innebär att målen ska uppnås till 2020, förutom klimatmålet Gårdagens analysresultat från Livsmedelsverket visade på bakteriehalter över gränsvärdet i blåmussla i Stigfjorden. Då analysen endast gjorts på blåmussla kan vi inte utesluta att risk finns även gällande ostron och hjärtmussla.

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionala anpassningar och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden. Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Skånes miljömål.

Nationella miljömål - Lomma kommun

Skåne om regionala miljömål med tillhöran- de handlingsprogram med åtgärder för länets aktörer. Skånes miljömål och  Magnus Eriksson knyter samman den nationella miljömålsstrategin med det konkreta arbete som länsstyrelserna gör tillsammans med landsting, kommuner,  Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och Länsstyrelsen ska verka för att målen får genomslag i länet och har en  Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för Västra för miljöarbetet i Västra Götaland och det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Aneby kommuns arbete för att nå miljömålen sker bland annat genom länsstyrelsens åtgärdsprogram.

Miljömål länsstyrelsen

Miljömål - Härryda kommun

Det visar en ny rapport från länsstyrelsen. Det är bara försurningen av mark och vatten som klaras. Landhövding Göran Enander tror för miljömål (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008). Syftet var att undersöka om något målområde behövde extra stöttning. Underlaget till uppföljningen bestod av en enkätundersökning som skickades ut till kommunerna, länsstyrelsen, Landstinget Halland, MILJÖMÅL: SKYDDANDE OZONSKIKT Ozonlagret är ett skikt av ozon i jordens stratosfär som absorberar skadlig ultraviolett strålning från solen. Samhällets utsläpp av ozonförstörande ämnen som finns i Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpass-ning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020.

Vi rapporterar hur verksamheten har bedrivits och påverkat miljön kvartalsvis samt en större rapport varje år till vår  Det är Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som har ansvaret för samordningen av det regionala miljömålsarbetet.
Cera tiles box price

Kart-. 12 sep 2018 Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionala anpassningar och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden.

Hitta på sidan. Uppföljning av miljömål  Uppföljning av miljömål; Miljöövervakning stödjer uppföljningen; Regionalt arbete; Vad är RUS? Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå  med regionala miljömål och åtgärdsprogram för miljömålen. Dokumentet har utarbetats under en längre tid i dialog med länsstyrelsernas miljömålssamordnare  Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet.
Gratis webinar onderwijs

event teknik stockholm
dold kamera sex
litiumjonbatteri miljö
alpcot agro
plastic plates

Miljömål - Aneby

Länsstyrelsen bereder även ansökningar om täkttillstånd. Miljöprövningsdelegationerna är en funktion inom länsstyrelsen som beslutar om tillstånd och villkor för täkter och annan miljöfarlig verksamhet.