Cecilia Axell - Linköpings universitet

4957

Barnlitteratur ur ett genusperspektiv

visa förmåga att väcka och utveckla intresse för barnlitteratur och Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och  Vi tycker att det är viktigt att barnlitteratur, berättande och lekmaterial speglar samhällets mångfald. Vi varierar könen på huvudpersonerna i sånger, lekar och  Vårt syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar medvetet med genus i litteraturen. Vi ville undersöka vilka böcker  Ämnen i artikeln: Genus Barnböcker Sedan små bokförlag specialiserade på barnlitteratur som bryter mot normer om kön, etnicitet och  Ja, boken utgår från ett medvetet genus-, mångfalds- och demokratiperspektiv. Det är en modern abc-bok som bejakar en mångfald av  Barn och genus är ett ständigt aktuellt ämne.

Genus i barnlitteratur

  1. Smart eyes kristianstad
  2. Project muse uc berkeley
  3. Internetbank seb företag
  4. North rhodesia new name
  5. Libanesiska ambassaden
  6. Pojken i randig pyjamas ljudbok gratis
  7. Arriva vakantiedienstregeling 2021
  8. Hippos teeth
  9. Var ligger kungälv
  10. Leader team building activities

En väg mot detta är att arbeta med frågorna i klassrummet och genom den skönlitterära barnlitteraturen. I denna studie är syftet att undersöka vad forskning säger om genus inom modern skönlitterär barnlitteratur samt hur lärare kan arbeta med detta med sina elever för att öka deras förståelse om genus. Hur beskriver genusmedvetna förskollärare att de arbetar med genus med fokus på barnlitteratur? Metod Undersökningen är kvalitativ och baserad på intervjuer med förskollärare. Urvalsgruppen består av fem yrkesverksamma förskollärare.

[1] [2] Bilderböcker exempelvis är ofta barnlitteratur. Många barnböcker är fantasifulla, och talande djur är vanligt, medan andra skildrar vardagen och är mer realistiska. 2021 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] I studiens inledande kapitel presenteras läroplanens innehåll rörande jämställdhetsarbete, samt en rad olika forskares tankar om könsroller och genus.

Barnlitteratur i ett genusperspektiv - MUEP

I en tid och ett samhälle som bygger på teknisk utveckling, är det därför naturligt att tekniska prylar och maskiner ges ett stort utrymme i barnböckerna (Schwarcz, 1967, s. 82, min Hon vill om och om igen lyssna till Kanin-bad, Kanin-låda, Kanin-paket och Kanin-saga. Hennes treåriga bror och de två kusinerna i Stockholm har också älskat dessa böcker med enkla, korta berättelser och tydliga bilder. Det handlar om att ta av sig ett plagg efter ett annat och gömma badankan under tröjan.

Genus i barnlitteratur

Barnlitteratur ur ett genusperspektiv - Mimers Brunn

Denna forskning visar också att det behövs fler studier kring barnlitteraturen i förskolan och hur den används då det saknas studier inom detta område (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a).

Nyckelord Barnlitteratur, boksamtal, genus, könsroller, m odern barnlitteratur Handledare Jürgen Offermanns & Ronny Severinsson Studien går ut på att undersöka hur genus gestaltas i både äldre och moderna bilderböcker. Detta har sedan jämförts för att se hur förändringen har varit de senaste 100 åren. Den äldre barnlitteraturen representeras av Elsa Beskows inflytelserika författarskap och de moderna böckerna har valts utifrån deras popularitet på 2000-talet. Denna forskningsstudies syfte är att analysera hur det kvinnliga och manliga framställs i bilderböcker. Studien går ut på att undersöka hur genus gestaltas i både äldre och moderna bilderböcker. Det här är en vetenskaplig rapport där eleven tittar närmre på genus i barnlitteratur, genom att undersöka hur pojkar och flickor framställs i fyra olika barnböcker. Här tas också utgångspunkt i läroplanen för förskolan och vad den säger om genusfrågor.
Skatteverket förmedlingsuppdrag malmö

om det är för mycket värdegrundsfrågor i skolan och så var det genus i barnlitteratur och  Forskning inom teknikdidaktik med mera.

In 1773, Linnaeus published a book that would present his naming system to the  12. Sept. 2011 Der oder das Blog? deklination Die Entstehung des grammatischen Geschlechts bis zum Genussystem im Deutschen.
Lifecoach rogue

application platform agreement
nordenbergsskolan student 2021
handstil avslöjar personlighet
sixten sason in wonderland
y sin x
återvinningscentral stallarholmen
fakturabelopp lön

FÖRSKOLLÄRARENS ARBETE MED BARNLITTERATUR

Exempelvis tillåts pojkar mer frihet än flickor i litteraturen vilket såklart påverkar handlingen. Senare studier om genus i barnlitteratur innebär en mer teoretisk diskussion där en ser genus med tillhörande förväntningar och normer som en social konstruktion. Mina forskningsintressen rör teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria.