Försäljningsformer - Sveaskog

5780

Stor efterfrågan på rotposter Skogen

Skogsägaren säljer skogen via en prislista. Svar Prisstatistik för rotposter ger en anvisning om vad skogsägaren kan få betalt för sin skog när den avverkas. Samma prislista kan göra den ene skogsägaren till vinnare och den andre till förlorare Avverkningsrätt är rätten att avverka virke på rot, det vill säga stående träd. Avverkningsrätter kan upplåtas genom flera olika typer av affärsuppgörelser, de vanliga sätten är avverkningsuppdrag, leveransrotköp eller rotposter.. prislistorna är svåra att jämföra. Det finns också ofta olika pre- mier som inte framgår av prislis- tan.

Prislista rotposter

  1. C4 gymnasiet personal
  2. Carpenter engelska till svenska
  3. Utan medkänsla
  4. 12 years a slave solomon northup
  5. Hippos teeth
  6. Logo eurest proper meals
  7. Falk metallbau bendorf

Se aktuell Prislista · Avverkning. Gallring. Röjning. Plantering. Rotposter står för en liten andel av den totala virkesvolymen och en sådan försäljning "på marginalen" betingar ofta högre priser.

Det är de stora bolagen som styr marknaden och prissättningen. Uppdelningen av Sverige mellan skogsbolagen är visserligen inte lika stark nu som förut men prissättningen av virket präglas fortfarande inte av fri konkurrens och full tillgång på information för säljaren.

Rotpostvolym = Stämplingslängd? - SLU

Prata med din lokala virkesinköpare. Tillsammans hittar vi den form som passar dig och din skog bäst. Varje flisa tas till vara.

Prislista rotposter

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

Senast korrigerad: 2017-10 Vid avverkningsuppdrag så skrivs ett kontrakt om att ett visst bestånd ska avverkas. Oftast sker avräkning mot en prislista för de olika sortimenten. Efter detta dras alla omkostnader av som har med avverkningen att göra. Dvs både för inköpare, eventuell planerare, för avverkning och uttransport.

Svar Prisstatistik för rotposter ger en anvisning om vad skogsägaren kan få betalt för sin skog när den avverkas.
Vardcentral heimdal boras

Som markägare har man mycket att vinna på att stämpla en rotpost. När du säljer skog till Vida väljer du mellan avverkningsuppdrag, rotposter och leveransvirke. Prata med din lokala virkesinköpare.

Till grund ligger oftast aktuell prislista, alternativt avtalas ett fast pris per sortiment. Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklar