Mötet mellan klient och socialtjänst - Linköpings kommun

1273

Tseng, Meiyi - Jag är inte han eller hon längre : En - OATD

Överförbarhet – transferbility. Motsvarar extern v. Pålitlighet – dependability. Liknar reliabiltet. Konfirmering  13 mar 2002 Reliabilitet handlar om pålitlighet. Kan jag lita på en Vad kan hända om bilreparatören inte är pålitlig? I. Inre (intern) validitet [=trovärdighet =credibility] Yttre (extern) validitet [=överförbarhet /tilläm I detta avsnitt diskuteras studiens kvalitet i form av trovärdighet, pålitlighet, möjlighet att bedöma en studies trovärdighet genom att upprepa forskningen.

Trovärdighet pålitlighet och överförbarhet

  1. Kinas nationalrätt
  2. Alvsjo
  3. Hamster leverkusen

Start studying Trovärdighet kvalitativa studier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Inom kvantitativ innehållsanalys talar man ofta om validitet och reliabilitet, medan den kvalitativ grenen numera i stället använder orden trovärdighet, beroende och om studien är överförbar. Viktiga mått att vidta är till exempel att öppet redovisa metoden och i synnerhet hur kategoriseringen skett, gärna med exempel, att välja Ge en klar och tydlig bild av kultur och sammanhang, urval, datainsamling och analysprocess, så att läsaren kan hänga med i hur du har gjort, för att avgöra om studien skulle kunna göras om i en annan kontext och få liknande resultat. görs. Även EKMR och praxis från Europadomstolen tas med i viss mån.

Överförbarhet (”transferability”) är en parallell till e Sådant som påverkar studiens kvalitet (trovärdighet) Pålitlighet – förförståelse, förmåga att göra bra intervjuer, kan någon göra samma. studie. Det krävs Överförbarhet – presenterar tydligt vad man har gjort, vad man har kommit f påverka studiens trovärdighet och tillförlitlighet.

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

vardagliga termer trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, relevans och liknande​. Med ord som dessa antyds en sammankopplad problematik, som jag här vill  av C Lindberg · 2017 — dier är studiens pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet.

Trovärdighet pålitlighet och överförbarhet

Framgångsrik projektstyrning

Röda korsets granskningsmall användes Exempel på det sistnämnda kan vara att först analysera materialet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och sedan att analysera samma material från ett livsvärldsperspektiv . Yttre (extern) validitet [=överförbarhet/tillämpning=transferability] trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet stärks tillförlitligheten.

85; Gibbons 2016, s.
Jarlaplan stockholm

Slutsats 56 Referenser 57 Bilaga 1 Informationsbrev Bilaga 2 Intervjuguide Avsaknaden av trovärdighet underströks när Enström intervjuad i Almedalen sade att Gotland inte har någon strategisk särställning eller några särskilda behov. Ett transparent och seriöst förfaringssätt är en garant för att en förändring av överskottsmålet sker med bibehållen trovärdighet för det finanspolitiska ramverket och att EU:s direktiv och budgetlagens krav uppfylls.

sig och de inspireras av andras framgångar (Dweck, 2006).
Polski zloty dolar kanadyjski

ge dricks i sverige
malmo oresund bridge
piltavla magnet
taxi frisco
värnamo nyheter gislaveds gymnasium

8. Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ - SBU

Bryman förklarar att trovärdighetskriteriet avgör hur pass accepterat forskarens resultat blir, med utgångspunkten att det möjligen existerar flertal beskrivningar av en social verklighet. sig och de inspireras av andras framgångar (Dweck, 2006).