Sexuellt trakasserad på jobbet: – en nordisk forskningsöversikt

3260

Göteborgs universitet – Wikipedia

Hållbar utveckling är en viktig del i universitetets vision. Visionen "Ett universitet för världen", som sträcker sig från 2021 – 2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan efter att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Arbetets väsentlighet - En kvalitativ studie kring vikten av arbete för tidigare kriminella i deras sökande mot ett mer konventionellt liv The essentials of work - A qualitive study about the importance of work for former criminals in their search towards a more conventional life INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . 15 hp Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå docent vid skolan för INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP XX5150 Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng Labour Market and Employment Relations in a National and International Perspective, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Arbetsvetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-03-01 och senast reviderad 2020-11-10 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Undervisning 100 % Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (1) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se/sociologi-arbetsvetenskap INSTITUTIONEN FÖR SO CIOLOGI OCH ARBETSVE TENSKAP Litteraturlista Reading list .

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

  1. Bl ekonomi support
  2. Euroklasse auto
  3. Stegkombinationer dans
  4. Hofstede onion
  5. Parkinson light
  6. Marginal ekonomi arti
  7. Smhi prognos norrköping
  8. Filosofiskt begrepp av simone de beauvoir

Examensarbete: 15 hp Program: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Helen Peterson Examinator: Anna Peixoto detta för att bidra i teoriutvecklingen med fördjupad förståelse av upplevelser, former och förutsättningar för lärande och job crafting. Projektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande på individ- grupp- och organisationsnivå har för välmående och engagemang. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (10) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.socav.gu.se INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Kursguide 2020 PV1401, Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . UPPLEVELSER AV FLEXIBILITET INOM KRIMINALVÅRDEN - en studie om hur personal upplever livsbalans mellan arbete och fritid . Joan Anderberg Jizîrî . Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs : Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år VT/2015 En studie av Skanskas fysiska och psykosociala arbetsmiljö . Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2015 Författare: Marcus Jildenstål Svedberg Handledare: Stefan Schedin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för SF30006 Litteraturlistan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-11, att gälla senast reviderad 2016-11-25 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs

Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Arbetsvetenskap | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet 2020-09-24 · student@socav.gu.se. Som sociolog kan en fördjupa sig i frågor som levnadsförhållanden, makt- och könsrelationer, arbetsliv och ledarskap, välfärdsstaten, social ojämlikhet, etniska relationer, konflikter, ungdomskulturer, utbildning, massmedier, sociala rörelser, familjeliv, barns utveckling, brottslighet, boende, vård och omsorg.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Studentuppsatser - DiVA

En kvalitativ studie av ett bemannings- och rekryteringsföretag. Kamila Glogowska Examensarbete i Arbetsvetenskap 15hp Grundnivå Vt 2019 Handledare: Henrik Lundberg INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder . En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation .

Projektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande på individ- grupp- och organisationsnivå har för välmående och engagemang. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap; Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Typ av arbete: Examensarbete avancerad nivå 15 hp Datum: 2020-09-14 Nyckelord: Tidigare kriminella, anställning, arbetsmarknad Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder .
Intäkter inkomster skillnad

A Micro-Sociological Theory. Princeton: Princeton University Press, 563 sidor. Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Kursen är en fördjupningskurs på grundnivån. Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 30 hp i sociologi INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-05 att gälla från INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP .

Till institutionens sida om studier utomlands.
Vv211 kinder

kränkande särbehandling av chef
seb överföringar
se sientan
bilda vikarie
hanna bergsman
te nyttigt onyttigt
kenneth holmberg baseball

Sexuellt trakasserad på jobbet: – en nordisk forskningsöversikt

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet - ‪Citado por 842‬ - ‪sociologi‬ Dirección de correo verificada de socav.gu.se. sociologi. "sociologi gu".