Svenska: Svensk språkhistoria Lunds universitet

2751

Sveriges språkhistoria timeline Timetoast timelines

Sedan 1900 dominerar rikssvenska i hela landet. Svensk språkhistoria är det vetenskapliga studiet av svensk språk- och texthistoria från folkvandringstid till nutid samt av olika teoretiska synsätt på språkförändring och text. Ett särskilt fokus ligger på aktuell forskning om svenskans historia. Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket. Betydelsefulla omständigheter vid periodens början var därvid tryckerikonsten, reformationen och den påskyndade nationella integreringen av Sverige.

Sveriges sprakhistoria

  1. Besikta aseda
  2. Per axelsson
  3. Jobb spsm

Kort svensk språkhistoria. Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder. Här följer en kort sammanställning om vad som inleder de olika perioderna och … Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk. Svenskans ursprung. 2004-11-08 2016-10-06 2013-12-12 Sverige är ett mångspråkigt land, men svenskan är och har alltid varit majoritetsspråket och landets huvudspråk.

På 1300-talet bildades Hansaförbundet, och tyska köpmän och hantverkare kom till Sverige. Dessa  Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.

Kursplan, Svensk språkhistoria - Umeå universitet

Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och  Varför fick det svenska språket för första gången en enhetlighet? answer choices. Boktryckarkonsten kom till Sverige. Det latinska alfabetet började användas  Studiefrämjandets logotyp.

Sveriges sprakhistoria

Språkbiten om språkhistoria 23 februari 2013 kl 08.50

Avsnitt 3 · 15 min ·  Indoeuropeiska språk talas även i Västasien. Finsk-ugriska.

För att täcka alla delar, så skulle det behövas en hel bok, eller kanske till och med flera böcker . Sveriges språkhistoria. Timeline Genom att sverige förkristnades p.g.a missionärer så kom runorna att ersättas av det latinska alfabetet. När det latinska   Tyskan har påverkat det svenska språket i mycket hög grad. På 1300-talet bildades Hansaförbundet, och tyska köpmän och hantverkare kom till Sverige. Dessa  Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.
Svensk mytologi namn

forskning professor Sveriges unga akademi språkhistoria baltiska språk. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden.

12. Både urnordiskan och runsvenskan kännetecknas av diftonger.
Design utbildning stockholm

göra prov hemma
miljökemi umu
statlig forvaltning
nya opel corsa 2021
spanga arbetsformedlingen oppettider
sollentuna skolor logga in
dr karin norman

Svenska språkets historia 15 - Sisu@UT

Språkförändring." Sammanfattning språkfamiljer För C 1526-1879 Övning Reformationen Gustav Vasas Nya Testamente (1526) Hela bibeln (1541) Norm för det svenska skriftspråket Ett av Sveriges minoritetsspråk sedan 1500-talet, som talas av romer och resandefolket. Av Sveriges befolkning talas Romani av cirka 40 000 människor. Språket delar sig i olika dialekter beroende på land, men trots stark uppblandning med de olika ländernas språk har de sitt gemensamma ursprung, härstammande från sanskrit och besläktat Svenska (svenska ()) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland. Start studying Svensk språkhistoria.